Menu Content/Inhalt
Home arrow Filozofia firmy
Filozofia firmy Tlačiť E-mail

Kvalita
Základom filozofie spoločnosti je jednoznačne stopercentná kvalita vyrobených dielov. Tomuto cieľu je podriadený systém každodenného chodu firmy na jeho jednotlivých úsekoch.
Spoločnost má vybudovaný systém riadenia kvality a intenzívne sa pripravuje na zavedenie systému
ISO 9001:2000

Dodacie termíny
Druhým dôležitým atribútom pre spoločnost je napĺňať požiadavky zákazníka z hľadiska termínu dodania hotových výrobkov.
Proces plánovania výroby od objednania materiálu až po finálny produkt je usporiadaný tak, aby zákazník svoj výrobok dostal vždy včas podľa dohody.

Úspech je v ľudoch
Tretím atribútom filozofie firmy je, že kvalitné zabezpečenie a spokojnosť zákazníka sa dá docieliť len kvalitným výrobným a manažerským personálom. Spoločnost má vytvorený systém výberu uchádzača o prácu, vzdelávania pracovníkov a ich motivovania.