Menu Content/Inhalt
Home arrow Technológia, meracie zariadenia
Technológia, meracie zariadenia Tlačiť E-mail

Technológia

Spoločnosť DANEX disponuje zariadeniami vysokej úrovne od renomovaných firiem. Pre jej výber bol rozhodujúci okrem presnosti najmä kvalitný a rýchly servis, lebo aj on môže vplývať na včasné zhotovenie a dodanie výrobku k odberateľovi.
Pre obrábanie sústružením firma používa japonské CNC – stroje MAZAK, ktoré opracovávajú súčiastky do vonkajšieho priemeru 400 mm a dlžky 1000 mm.

Pre obrábanie frézovaním sú to nemecké obrábacie centrá MAHO pre dielce do rozmerov 600 x 400 x 350 a japonské centrá MATSUURA a BROTHER.

Presné a tvarovo náročné súčiastky sú vyrábené na CNC dlhotočnom automate juhokórejskej firmy HANWHA.

Sériová výroba je zabezpečovaná na jednovretenových revolverových a dlhotočných automatoch. 

Dokončovacie operácie sú prevádzané na klasických dokončovacích strojoch.

Meracie zariadenia

Pre kontrolu kvality a presnosti vyrobených dielov či už finálneho výrobku, alebo výrobku pri uvolnovaní produkcie ale aj počas nej, sú dôležité zariadenia, ktorými sa dajú potrebné veličiny zmerať.

Firma používa za týmto účelom:

 • Zariadenie na vyhodnocovanie tvarov - Conturograph
 • Dĺžkomer
 • Digitálny pamätový výškomer
 • Optické prístroje 
   • Profilprojektor s digitálnym odmeriavaním pripojeným na počítač
   • Odmeriavací mikroskop
 • Prístroj na meranie drsnosti povrchu

Sú to všetko zariadenia renomovanej japonskej firmy MITUTOYO a nemeckej firmy MAHR.